Gay Cultuur NL

turkey lgbt protest 2017 roy-moore-3-x750

Roy Moore – voormalig hoofdrechter van het hooggerechtshof van Alabama

“Homosexual behavior is crime against nature, an inherent evil, and an act so heinous that it defies one’s ability to describe it,” he wrote in his opinion, concluding that one’s homosexuality alone “would render him or her an unfit parent.”

“Homoseksueel gedrag is een misdaad tegen de natuur, een inherent kwaad, en een daad die zo bescheiden is dat het het vermogen om het te beschrijven, beschadigt,” schreef hij naar zijn mening, met het slotsom dat zijn homoseksualiteit alleen “hem een ​​ongeschikt ouder zou maken.”

“Gay rights are human rights.”,  Hillary Clinton

Gay Cultuur NL is een blog die over gay cultuur gaat. Non-heteromensen hebben hun eigen cultuur opgebouwd ondanks discriminatie van de dominante hetero cultuur.

Iedere dag strijden homorechten activisten, vaak met groot risico, overal ter wereld voor LHBT (Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgenders) voor de rechten die wij hier in West Europa normaal vinden.

Het recht, onze aangeboren recht, om als vrije mensen te leven.

Veel LHBT activisten hebben geweldige resultaten bereikt. Deze blog wil u dat laten zien.

Gay geschiedenis, kunst, literatuur en muziek komen vaak voor in de blog. Informatieve artikelen, LGBT evenementen en het uitgaansleven hebben ook een plaats in deze blog.

Ik hoop dat u deze blog leuk zult vinden.